• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Fundusze Sekurytyzacyjne

Fundusze Sekurytyzacyjne

Od roku 2011 dysponujemy licencją Komisji Nadzoru Finansowego na obsługę wierzytelności sekurytyzowanych. FOR-NET S.A. zarządzał  portfelami wierzytelności w ramach CERES NSFIZ, AGIO Wierzytelności NSFIZ oraz FORNET NSFIZ.

Sekurytyzacja wierzytelności przyczynia się do znacznego skrócenia procesu administracji należnościami, charakteryzuje się również wysokim bezpieczeństwem transakcji oraz niższymi kosztami.

W ramach tej usługi, oferujemy możliwość transferu należności na rzecz zarządzanych przez FOR-NET S.A. funduszy sekurytyzacyjnych. Wszelkie działania w ramach usługi realizowane są w ramach indywidualnie ustalanej umowy cywilno-prawnej.