• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Obsługa Wierzytelności

Obsługa wierzytelności

Windykowane wierzytelności z racji ich przeterminowania obarczone są często dużym ryzykiem ich odzyskania, a konkurencja na rynku powoduje, że zysk  jednostkowy na pojedynczej wierzytelności jest niewielki. Dlatego, aby móc windykować te należności wdrożyliśmy odpowiednie rozwiązania informatyczne, które pozwalają minimalizować koszty pojedynczej sprawy oraz sprawić, aby okres rotacji wierzytelności był jak najkrótszy.

Wysoko wykwalifikowana kadra stanowi jeden z istotniejszych czynników sukcesu FOR-NET. Spółka zatrudnia specjalistów o bogatym doświadczeniu w zakresie procesów windykacji. Zatrudniony w Spółce profesjonalny zespół zarządzania ryzykiem pełni kluczową role w analizie i wycenie nabywanych pakietów wierzytelności oraz analizie efektywności prowadzonych procesów windykacyjnych.

FOR-NET S.A. obsługuje wierzytelności pochodzące ze wszystkich segmentów (banki, pośrednicy kredytowi, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz telewizji kablowej, platformy cyfrowe oraz sektor FMCG i B2B), jednak koncentruje się na działalności na najszybciej rozwijającym się rynku usług finansowych, w szczególności w obszarze długów konsumenckich. Główną grupę klientów stanowią banki i telekomy.

Departament windykacji polubownej

Departament Windykacji Polubownej FOR-NET S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w monitoringu oraz windykacji przed sądowej należności klientów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem. W naszej pracy opieramy się na Zasadach Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Celem Departamentu jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności naszych klientów zgodnie z panującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz naszymi wewnętrznymi procedurami.

Nasi wykwalifikowani pracownicy aktywnie prowadzą czynności mające na celu spłatę zobowiązania bez konieczności wszczynania procesu sądowego. Posiadamy doświadczenie w windykacji produktów o różnym stopniu przeterminowania. Nie obca nam jest obsługa zaległości z kilkudniowym opóźnieniem płatności jak i tych, w których została wypowiedziana umowa a sprawa jest dedykowana do skierowania na drogę sądową.

Od początku istnienia Departament współpracuje zarówno z Bankami, firmami telekomunikacyjnymi, firmami ubezpieczeniowymi jak i nieco mniejszymi podmiotami gospodarczymi. W związku z tym posiadamy doświadczenie w obsłudze produktów takich jak: Pożyczki gotówkowe, Karty kredytowe, Kredyty ratalne, Kredyty konsolidacyjne, Kredyty samochodowe, Ubezpieczenia samochodowe, Faktury wystawione za przeróżne usługi (np. telekomunikacyjne; reklama; ubezpieczenia).

Narzędzia windykacji polubownej

Rozmowy oraz działania telefoniczne

Rozmowy oraz działania telefoniczne

Rozmowa telefoniczna z dłużnikiem mająca na celu przypomnienie o płatności, diagnozę jego sytuacji finansowej oraz doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległego świadczenia.

Wiadomości tekstowe

Wiadomości tekstowe

Krótkie wiadomości tekstowe lub głosowe wysyłane na numer komórkowy lub stacjonarny dłużnika, zawierające przypomnienie o terminie płatności, numer konta do wpłaty, prośbę o kontakt itp.

Korespondencja

Korespondencja

Dla każdego produktu tworzone są odrębne pisma. Ich treść uzależniona jest od DPD zlecenia, a także od ewentualnych wcześniejszych negocjacji. Zazwyczaj pisma są wysyłane w 5 dniu obsługi zlecenia co pozwala na sprawdzenie podczas rozmowy poprawności adresu do korespondencji.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail

Na życzenie klienta mamy możliwość takiej formy kontaktu. Wszystkie treści wysyłanych wiadomości są wcześniej akceptowane przez klienta. Wiadomości mogą być wysyłane zarówno z indywidualnych adresów pracownika, jak i z utworzonego specjalnie dla klienta adresu.
Skipp Tracing

Skipp Tracing

Obecnie kontakty są poszukiwane przez nas (stworzony został autorski program do przeszukiwania Internetu), jak i przez Firmę zewnętrzną z którą od dawana współpracujemy w tym zakresie.

Dialer

Dialer

Autorskie rozwiązanie typu dialer do automatycznego zestawiania połączeń konsultantów z dłużnikami.
Bazując na doświadczeniu w zakresie optymalizacji pracy call center aktualna wersja dialera przystosowana została do pracy w pełni automatycznej w oparciu o adaptacyjnym model doboru parametrów pracy.

Proces windykacji

1. STRATEGIA - Wyceny i scoring > Strategia działań > Uwarunkowania biznesowe
2. WINDYKACJA POLUBOWNA - Monitoring telefoniczny > Kontrola spłat > Negocjacje z dłużnikiem
3. WINDYKACJA SĄDOWA - Wypowiedzenie > Ostateczne wezwanie > Postępowanie sądowe
4. WINDYKACJA EGZEKUCYJNA - Restrukturyzacja > Postępowanie egzekucyjne > Odzyskiwanie należności