• +48 12 352 82 51
 • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
 • sekretariat@for-net.pl

Obsługa Prawna

Obsługa prawna

FOR-NET S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów założył w 2013 r. Kancelarię Radców Prawnych 4-NET Kuś, Sołtysek sp.k.

Zespół Kancelarii tworzą trzej radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Wyróżnia nas rzeczowe i rzetelne podejście do powierzanych spraw oraz zorientowanie na indywidualne potrzeby naszych Klientów. Do każdego zadania podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, a z naszymi Klientami budujemy otwarte, oparte na dialogu i wzajemnym zaufaniu relacje. 

Naszym celem jest dostarczanie szybkich i skutecznych rozwiązań, które zapewnią naszym Klientom bezpieczeństwo prawne oraz pozwolą im osiągnąć sukces w biznesie.

Doradzamy Klientom na każdym etapie zawierania i wykonywania umów dotyczących obrotu wierzytelnościami:

 • Prowadzimy analizę przed inwestycyjną (due diligence) wierzytelności pod kątem ryzyka prawnego i procesowego związanego z ich nabyciem oraz dochodzeniem na drodze postępowania sądowego;
 • Doradzamy na etapie tworzenia podmiotów dedykowanych na potrzeby sekurytyzacji (SPV) – przede wszystkim funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
 • Współpracujemy przy tworzeniu umów dotyczących nabywania wierzytelności oraz umów o zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi (reprezentujemy każdą ze stron transakcji: nabywcę, zbywcę oraz zarządzającego);
 • Służymy pomocą prawną także po zawarciu umów, wspierając Klientów naszą wiedzą i doświadczeniem przy ich realizacji.

Mocne strony

 • Na etapie przesądowym doradzamy co do wyboru sposobu postępowania i strategii procesowej;
 • Przygotowujemy niezbędne pisma procesowe oraz reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami wszystkich instancji; Po uzyskaniu tytułu wykonawczego reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowania egzekucyjnego: począwszy od wyboru komornika i złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji do nadzorowania prowadzonych przez komornika czynności w celu zapewnienia najlepszej ochrony interesów naszych Klientów;
 • Kancelaria wypracowała autorskie rozwiązania w zakresie windykacji wierzytelności masowych. Dysponujemy dedykowanym systemem teleinformatycznym umożliwiającym sprawne składanie pozwów i obsługę spraw toczących się w elektronicznym postępowaniu upominawczym EPU. Obecnie z wykorzystaniem tych rozwiązań obsługujemy kilkadziesiąt tysięcy spraw rocznie;
 • Kancelaria zapewnia Klientom udział na każdym etapie postępowania oraz pełną kontrolę nad jego przebiegiem. Ściśle współpracujemy z Klientami już przy opracowywaniu treści pozwów, a wszystkie podejmowane przez nas działania procesowe są wspólnie uzgadniane.
 • Opracowany przez nas system umożliwia także w pełni zinformatyzowany obieg dokumentów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, w tym składanie wniosków oraz odbieranie postanowień i wezwań o zaliczki wystawianych przez komorników.
 • W oparciu o te rozwiązania Kancelaria współpracuje z komornikami sądowymi wyspecjalizowanymi w obsłudze wierzytelności masowych na terenie całej Polski, co znacznie przyspiesza postępowania i podnosi ich skuteczność.


Prawnicy Kancelarii służą wsparciem prawnym w projektach związanych z nabywaniem i obsługą wierzytelności, 
w szczególności posiadamy bogate doświadczenie w zakresie projektów sekurytyzacyjnych.