• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Zakup Wierzytelności

Zakup wierzytelności

Od roku 2011 dysponujemy licencją Komisji Nadzoru Finansowego na obsługę wierzytelności sekurytyzowanych. Aktualnie FOR-NET S.A. zarządza portfelami wierzytelności w ramach Ceres NSFIZ, Agio Wierzytelności NSFIZ oraz FORNET NSFIZ.

Sekurytyzacja wierzytelności przyczynia się do znacznego skrócenia procesu administracji należnościami, charakteryzuje się również wysokim bezpieczeństwem transakcji oraz niższymi kosztami .

W ramach tej usługi, oferujemy możliwość transferu należności na rzecz zarządzanych przez FOR-NET S.A. funduszy sekurytyzacyjnych. Wszelkie działania w ramach usługi realizowane są w ramach indywidualnie ustalanej umowy cywilno-prawnej.