• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Inkaso

Inkaso

W FOR-NET S.A. opracowaliśmy kompleksowy model procesu zarządzania wierzytelnościami. Nasze bogate – blisko dwudziestoletnie – doświadczenie łączy się z nieustannym rozwojem, innowacyjnymi rozwiązaniami i podążaniem za zmieniającymi się trendami. Nasza wiedza i umiejętności, ale również posiadane przez nas zaplecze techniczne, pozwalają na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Masowa windykacja pakietów wierzytelności oraz monitoring płatności to szybka i skuteczna metoda na odzyskanie należności. W tej sferze naszej działalności stawiamy przede wszystkim na jak największe i najszybsze dotarcie do klientów zadłużonych. Jest to możliwe, dzięki wykorzystywaniu przez nas nowoczesnych form kontaktu:

  • kontakt telefoniczny,
  • wiadomości głosowe, 
  • masowa wysyłka wiadomości SMS,
  • masowa wysyłka wiadomości e-mail,
  • masowa wysyłka wiadomości e-mail z załączonym pismem,
  • masowa wysyłka zindywidualizowanych wezwań do zapłaty.


Forma kontaktu oraz sposób prowadzenia rozmów przez naszych Doradców są ściśle dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta. Stawiamy przede wszystkim na jakość – Trener Wewnętrzny oraz kadra zarządzająca na bieżąco kontrolują, aby negocjacje odpowiadały najwyższym standardom etycznym oraz pozostawały zgodne z Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Dzięki regularnym szkoleniom nasi Doradcy stale podnoszą swoje kwalifikacje, co znacznie wpływa na skuteczność prowadzonych przez nich rozmów.

Stale pracujemy nad tym, aby doskonalić i podnosić efektywność procesów windykacyjnych. Przejawia się to w częstym modernizowaniu i ulepszaniu systemów operacyjnych. Przez ostatnie lata udało nam się w znacznym stopniu zautomatyzować proces związany z wykonywaniem połączeń – stworzyliśmy inteligentny program do wykonywania połączeń, tak, aby Doradcy FOR-NET S.A. mieli możliwość prowadzenia jak największej liczby skutecznej negocjacji. Zastosowane przez nas rozwiązania techniczne znacznie zwiększają nasze możliwości związane z liczbą prowadzonych spraw, minimalizują ryzyko wystąpienia błędów (związanych np. z niepoprawnym raportowaniem zdarzeń), a przede wszystkim pozwalają na zwiększenie docieralności.