• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Strefa Dłużnika

Zrób 3 kroki do spłaty twojego zadłużenia:

KROK 1:

KROK 1:

Zapoznaj się z pismem

Pismo opracowane przez FOR-NET S.A.
zawiera szczegółowe informacje 
o Państwa zadłużeniu (przyczyna, wysokość, 
termin spłaty, numer sprawy). 
Warto się z nim dokładnie zapoznać, 
to pierwszy krok do spłaty 
Państwa zadłużenia.

KROK 2:

KROK 2:

Skontaktuj się z naszym doradcą

Naszym zadaniem jest ułatwienie Państwu 
wyjścia z trudnej sytuacji. 
Dlatego zachęcamy do szybkiego nawiązania 
kontaktu z nami – dzięki temu możliwe będzie 
rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami.


Zadzwoń: +48 12 352 82 51
lub skontakuj się znami przez formularz -
oddzwonimy!

KROK 3:

KROK 3:

Zacznij spłacać zadłużenie

Nasi eksperci są zawsze do Państwa dyspozycji,
pomagają opracować realny
harmonogram płatności, któremu 
będą Państwo w stanie sprostać.
Warto przestrzegać ustalonych 
terminów – pozwoli to uniknąć odsetek.

Zostaw nam swoje dane. Oddzwonimy!

Kontakt telefoniczny jest najszybszą i najskuteczniejszą formą kontaktu z nami. Podczas krótkiej rozmowy poprosimy Cię o informacje na temat Twojego problemu z zadłużeniem i omówimy dalszy proces postępowania. Zadzwoń lub zostaw nam swoje dane w formularzu, a na pewno odzwonimy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisanych przeze mnie w powyższym formularzu przez FOR-NET S.A. z siedzibą w Krakowie w celu kontaktu i windykacji.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Poznaj odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania.

Pismo opracowane przez FOR-NET S.A. zawiera szczegółowe informacje o Państwa zadłużeniu (przyczyna, wysokość, termin spłaty, numer sprawy). Jego otrzymanie jest pierwszym krokiem do spłaty Państwa zadłużenia. Po otrzymaniu pisma radzimy skontaktować się z nami (lub odebrać telefon od jednego z naszych doradców), aby umówić spotkanie w celu omówienia Państwa sytuacji i opracowania harmonogramu spłat. Przed spotkaniem warto przygotować niezbędną dokumentację związaną ze sprawą (umowy, ugody, zaświadczenia itp.)

Tak, w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość spłaty ratalnej zadłużenia. Dorady FOR-NET S.A. pomogą Państwu opracować realny harmonogram spłat.
Bieg wymagalności odsetek rozpoczyna się z pierwszym dniem opóźnienia. Oznacza to, że nawet jeśli nie wiedzą Państwo o zadłużeniu, spłata odsetek jest konieczna. Jeżeli stopa odsetek nie była z góry oznaczona, wymagalne są odsetki ustawowe. Wysokość odsetek ustawowych ustalana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Oboje małżonkowie odpowiadają w tym przypadku za zaciągnięte przez jednego z małżonków zobowiązanie wszystkimi składnikami swoich majątków, tj. majątku wspólnego i majątków osobistych. Wierzyciel ma więc dostęp zarówno do majątku wspólnego małżonków, jak i ich majątków osobistych. Odpowiedzialność ta nie wygasa w razie ustania małżeństwa lub jego unieważnienia. W razie zaspokojenia wierzytelności z majątku osobistego jednego z małżonków, ewentualne rozliczenie między nimi z tego tytułu powinno nastąpić przy uwzględnieniu zakresu ich obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (por. art. 366 i następne Kodeksu cywilnego).
Aby omówić Państwa indywidualną sytuację, prosimy skontaktować się z doradcą FOR-NET S.A.

Jeśli informacje o Państwa zadłużeniu trafiły do Krajowego Rejestru Długu Biura Informacji Gospodarczej, należy dążyć do jak najszybszego usunięcia ich z bazy i do spłaty zobowiązań. Jeśli Państwa dane znajdują się w KRD, stanowią one ostrzeżenie przed nierzetelnym kontrahentem i mogą negatywnie wpłynąć na Państwa przyszłe decyzje finansowe (np. poskutkować odmową udzielenia kredytu). Sytuacje takie są częstym zjawiskiem, ponieważ banki i operatorzy telefoniczni często korzystają z baz KRD celem sprawdzenia wiarygodności potencjalnych klientów.

W przypadku sądowego nakazu zapłaty, pozwany ma obowiązek spłacić roszczenie w ciągu dwóch tygodni. Kolejnym etapem, w przypadku braku spłaty, jest egzekucja komornicza. FOR-NET S.A. wciąż może udzielić Państwu pomocy, również w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nasi doradcy opracowują rozwiązania pomagające uniknąć egzekucji komorniczej, a w razie niemożności jednorazowej spłaty zadłużenia służą negocjacjami.

Koszty związane z procedurą sądową (i ewentualne koszty działań komorniczych) zostają naliczone w zależności od zaawansowania procesu sądowego.

Jeśli otrzymali Państwo zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na podstawie nakazu wydanego przez Sąd, należy niezwłocznie skontaktować się z komornikiem! Im szybciej nawiązany kontakt, tym mniejszy stres i niższe prawdopodobieństwo zajęcia majątku. Dialog z komornikiem w celu wspólnego ustalenia strategii działania jest najlepszym wyjściem z sytuacji.
W razie wątpliwości związanych z postępowaniem egzekucyjnym zachęcamy również do kontaktu z FOR-NET S.A.