• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Aktualności

  • 2016-10-03

Przedterminowy wykup obligacji serii K

FOR-NET S.A. pragnie poinformować, że w dniu 3 października 2016 r. dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5,8 mln zł. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 08.07.2014 r. z terminem zapadalności w dniu 08.07.2017 r.


Powrót