• +48 12 352 82 51
 • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
 • sekretariat@for-net.pl

Aktualności

 • 2022-03-16

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd FOR-NET S.A., niniejszym zawiadamia, że na dzień 31 marca 2022 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. F. Konecznego 4/1U, 31-216 Kraków, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Więcej
 • 2021-08-30

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd FOR-NET S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 29.09.2021 r., godz.11:00 w siedzibie spółki: 31-216 Kraków ul. Konecznego 4/1U

Więcej
 • 2020-09-15

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FOR-NET S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Więcej
 • 2020-08-10

Zarząd FOR-NET S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd FOR-NET S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 03.09.2020 r., godz.11:00 w siedzibie spółki: 31-216 Kraków ul. Konecznego 4/1U

Więcej
 • 2017-09-21

Zawiadomienie o zamiarze przedterminowego wykupu 2.500 Obligacji serii A wyemitowanych przez FORNET NSFIZ

FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w imieniu FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, zawiadamia obligatariuszy Obligacji serii A wyemitowanych przez FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty o zamiarze skorzystania przez FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z prawa do żądania przedterminowego wykupu części Obligacji serii A.

Więcej
 • 2016-12-12

FOR-NET S.A. uczestniczy w akcji Szlachetna Paczka

Pracownicy FOR-NET S.A. jak co roku wsparli akcję „Szlachetna Paczka” organizując zbiórkę żywności i przedmiotów codziennego użytku dla potrzebującej rodziny z Małopolski. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych pracowników i że mogliśmy sprawić radość innym ludziom.

Więcej
 • 2016-10-03

Przedterminowy wykup obligacji serii K

FOR-NET S.A. pragnie poinformować, że w dniu 3 października 2016 r. dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5,8 mln zł.

Więcej
 • 2016-10-03

Przedterminowy wykup obligacji serii L

FOR-NET S.A. pragnie poinformować, że w dniu 3 października 2016 r. dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 mln zł.

Więcej
 • 2016-05-09

Wykup obligacji FOR-NET S.A. serii J

FOR-NET S.A. pragnie poinformować, że w dniu 6 maja 2016 r. dokonała terminowego wykupu obligacji serii J, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2,5 mln zł.

Więcej
 • 2015-11-24

Wykup obligacji FOR-NET S.A. serii I

FOR-NET S.A. pragnie poinformować, że w dniu 24 listopada 2015 r. dokonał kolejnego wykupu obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3 mln zł.

Więcej