• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Aktualności

  • 2022-03-16

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd FOR-NET S.A., niniejszym zawiadamia, że na dzień 31 marca 2022 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. F. Konecznego 4/1U, 31-216 Kraków, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Powrót