• +48 12 352 82 51
  • ul. Konecznego 4/1u, 31-216 Kraków
  • sekretariat@for-net.pl

Aktualności

  • 2016-10-03

Przedterminowy wykup obligacji serii L

FOR-NET S.A. pragnie poinformować, że w dniu 3 października 2016 r. dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 mln zł. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 29.10.2014 r., z terminem zapadalności w dniu 29.10.2017 r.

Powrót